Parkering

Det er lykkedes os at få vores sædvanlige P-plads friholdt for betaling af P-afgift, og vores plads er således eksklusivt forbeholdt medlemmerne i IF Frem i Valkyrien, og i Kano-og Kajakklubben.

Vi har indgået en aftale med Q-Park til sikring af medlemmernes P-rettigheder. Aftalen træder i kraft d. 15. marts og fra den dato skal man have en gyldig P-tilladelse, har man ikke det, kan man få en bøde. Q-Park opsætter skilte på vores område med angivelse af, at Parkering kun er tilladt med gyldig P-tilladelse.

Vi har valgt en løsning med elektronisk registrering, som løber indtil videre. I får derfor ikke en P-tilladelse i hånden, men medlemmernes bilnumre registreres hos Q-Park.

I skal herefter scanne jeres registreringsattest og sende den til vores formand på mailjan.engsager@gmail.com, så sørger han for, at oplysningerne går videre til Q-Park.

Registreringen løber som nævnt indtil videre og så længe man er medlem. I skal dog sørge for at give meddelelse til Jan, HVIS/ NÅR I skifter bil.

De medlemmer, som Ikke har mulighed for at scanne deres registreringsattest hjemmefra, kan henvende sig på biblioteket og få hjælp til scanning og afsendelse derfra.

Det er vigtigt, at registreringsattest m.v. sendes frem hurtigst muligt og SENEST d. 24. februar, således at registreringen er tilendebragt, før aftalen træder i kraft.

På vegne bestyrelsen
Jan Engsager, Formand