Bestyrelse

Følgende er i bestyrelsen:

Jette Andersen: Formand IF Frem Friluft, tlf 40557055, jpa@info.dk
Claus Bang Hansen: bang@fasttvnet.dk
Andreas Høeg Wejendorph: Bestmdl. i IF Frem Friluftsafdeling.
Nina Winsløv: nw.regnskab@gmail.com