Udvalg

Her finder du en oversigt over klubbens forskellige faste udvalg.

  • Materieludvalg: Niels Prahl er tovholder.
  • Turudvalg
  • Festudvalg og øvrige aktiviteter
  • Fundraisingudvalg
  • Uddannelsesudvalg
  • Medlemskommunikation